Sjørett
   
 
Författare:Falkanger Thor , Bull Hans Jacob
Titel:Sjørett
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:647 sid.
Förlag:Sjörettsfondet akademisk
ISBN:9788290260564
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 826 SEK exkl. moms

 

”Sjørett” gir en fremstilling av hovedprinsippene i sjøretten, med hovedfokus på den privatrettslige sjøretten. Den tar utgangspunkt i den fellesnordiske sjøloven, som igjen bygger på sentrale sjørettslige konvensjoner. I tillegg legger boken vekt på de mange standardkontraktene som finnes på området.

Siden 7. utgave kom i 2010, har det skjedd flere viktige lovendringer: sjølovens regler om passasjeransvar og om undersøkelser av sjøulykker er endret, samtidig som det har kommet nye regler om såkalt HNS-ansvar.

Sjømannsloven er dessuten avløst av en ny skipsarbeidslov og det er skjedd endringer i skipssikkerhetsloven. Også på standardkontraktsområdet er det flere viktige endringer.

Domstolene har heller ikke vært uvirksomme i de senere årene. I den nye utgaven er det henvist til 45 nye dommer (herunder flere voldgiftsdommer) i Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender og andre domssamlinger. Teksten er for øvrig i sin helhet gjennomgått og ajourført med et kritisk blikk.

"Sjørett" ble opprinnelig skrevet som en lærebok, men med det brede tilfang av materiale som boken redegjør for eller henviser til, fremstår den i dag som en håndbok i sjørett. Dermed vil den ha interesse i hele Norden for studenter ved universiteter og høyskoler, for advokater og dommere og for ansatte i rederier, banker, forsikringsselskaper og interesseorganisasjoner, enten de er jurister eller ikke.
 
  © 2017 Jure AB