BRÅ Rapport 2016 Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning
� Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – en antologi
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016 Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning � Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – en antologi
Utgivningsår:2016
Omfång:260 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335617
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 328 SEK exkl. moms

 

Det har nu gått drygt 20 år sedan ett antal omfattande initiativ togs mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringens strategi för samlade åtgärder mot ekobrott (skr. 1994/95:217) ledde till inrättandet av såväl Ekobrottsmyndigheten som utredningsenheter för skattebrott på Skatteverket.

Mycket har hänt sedan dess, och det är angeläget att teckna en bild av historien och skissa på framtida möjligheter. Brå har därför bett ett antal initierade personer att utifrån 1990-talets strategi reflektera över ekobrottsbekämpningen då, nu och i framtiden. Det har blivit en antologi som samlar många erfarenheter, synpunkter och förslag, och som förhoppningsvis kan tjäna som underlag för diskussioner om utmaningar och handlingsalternativ.

Redaktörer för antologin är forsknings- och utredningsrådet Lars Korsell vid Brå och överåklagare Björn Blomqvist vid Åklagarmyndigheten. De olika bidragens inriktning och utformning står författarna själva för, liksom för de synpunkter och förslag som presenteras.
 
  © 2017 Jure AB