Datorprogramalster i upphovsrätten
   
 
Författare:Wolk Sanna
Titel:Datorprogramalster i upphovsrätten
Utgivningsår:2016
Omfång:210 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789209
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

Numera utgör datorprogrammen en del av vår vardag och används inom stora delar av arbetslivet, samtidigt som det hela tiden öppnas nya användningsområden. Samhällets allt mer digitala arkitektur är uppbyggd av tekniska produkter och programvaran är dess kärna. Och det immaterialrättsliga skyddet för datorprogram har allt mer kommit i förgrunden. Upphovsrätten är fortfarande den grundläggande skyddsformen för datorprogram. Just upphovsrätten har under senare tid växt i betydelse och blivit en viktigare företagstillgång.

I Datorprogramalster i upphovsrätten behandlas de upphovsrättsliga reglerna för programvara och dess tillämpning i ljuset av senare års domstolsavgöranden på både nationell och europeisk nivå. Upphovsrättsliga frågor om datorprogramsalsters upphovsrättsliga innehåll, som frågor om exemplarframställning, program som tjänst, konsumtion och andra användarrelaterade inskränkningar, m.m. behandlas. Problemen beskrivs och analyseras med en praktisk ansats.
 
  © 2017 Jure AB