Specialstraffrätten
� En introduktion
   
 
Författare:Zila Josef
Titel:Specialstraffrätten � En introduktion
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:106 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207757
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

"Specialstraffrätten. En introduktion" är riktad till dem som söker en grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken. I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt och specialstraffrätt. De s.k. centrala specialstraffrättsliga lagarna, dvs. trafikbrottslagen, smugglingslagen, narkotikastrafflagen och skattebrottslagen, behandlas mera utförligt. Boken är avsedd att bl.a. användas som kurslitteratur i straffrätt på juristlinjen.
 
  © 2017 Jure AB