BRÅ Rapport 2016:10 Kriminell infiltration av företag
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:10 Kriminell infiltration av företag
Utgivningsår:2016
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335662
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:10
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

Den här rapporten handlar om hur organiserad brottslighet utnyttjar företag för brott genom infiltration, det vill säga att på olika sätt utöva kontroll över bolaget.

Det fanns en tid när en kofot räckte som brottsverktyg. För dagens kriminella personer är det i stället ett aktiebolag och förmågan att fylla i snåriga blanketter som möjliggör brott. Organiserat svartarbete förutsätter en front för entreprenadarbeten och beställningar av byggnadsmateriel. Då kommer företag in i bilden.

I stället för att smuggla illegal alkohol och tobak kan varorna i första fasen i brottsupplägget tas in lagligt med tillstånd från Skatteverket. Det förutsätter ett företag. Smuggling av narkotika, dopningspreparat och människor behöver försvinna i gods- och resandeflödet. Där spelar logistikföretag en roll. Bedrägeriets kärna är att vilseleda, och därmed behövs en till synes trovärdig och seriös plattform. I rekvisitan ingår ofta ett företag. De största bidragen från välfärdssystemen betalas ut till, just det, företag.

För organiserad brottslighet har företag blivit ett viktigt brottsverktyg, något av det moderna komplexa samhällets kofot. Jämfört med tidigare har organiserad brottslighet genom infiltration uppnått en högre grad av flexibilitet. Gärningspersonerna agerar på två spelplaner, både i den kriminella ekonomin och i samhällets legala sfär med företag. Det är denna rörlighet och förmåga till anpassning som gör infiltration till ett problem.

Om samhället kan göra det svårare för kriminella personer att infiltrera företag, begränsas möjligheterna för organiserad brottslighet att verka i legala sammanhang. Att försvåra infiltration är därför en metod för att motverka allvarlig brottslighet som annars följer i infiltrationens spår.
 
  © 2017 Jure AB