Bertil Bengtsson 90 år
   
 
Titel:Bertil Bengtsson 90 år
Utgivningsår:2016
Omfång:623 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236448
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 875 SEK exkl. moms

 

Bertil Bengtsson har gjort enastående insatser som forskare, lärare, författare, domare och lagskrivare. Därför har han en unik ställning i jurist-Sverige. Han förärades en festskrift 1993 men har sedan dess oförtrutet arbetat vidare. Om någon svensk jurist förtjänar två festskrifter så är det Bertil Bengtsson.

I samband med Bertil Bengtssons 90-årsdag vill vi, kollegor, vänner och lärjungar, hylla honom med en andra festskrift. Bidragen är många och spänner över breda fält vilket speglar Bertils unika gärning.Innehåll:

- Q emeritus
Bengtsson, Bertil
- Christina Allard
Samerätten – ett besvärligt rättsområde
- Håkan Andersson
Patientbegreppets gränsområden
- Bjarte Askeland
Lempningsregelen («jämkningsregeln») i erstatningsrettens system
- Ellen Margrethe Basse
Forureneren betaler princippets betydning for forurenings-
ansvaret i Danmark
- Severin Blomstrand
Bertil Bengtsson i Nytt Juridiskt Arkiv
- Mia Carlsson
I arbetet
- Clarence Crafoord
Rättighetskränkningar på arbetsmarknaden
- Bill W. Dufwa
Från Gaius till Bertil Bengtsson
- Lars Gorton och Dan Lindmark
Efterkontraktuella dispositioner
- Torkel Gregow
Brister i lagregleringen av institutet samäganderätt
- Johan Hirschfeldt och Lotta Lerwall
Friskolorna
- Torgny Håstad
Allemansrätt i preparerade skidspår och andra anläggningar?
- Bengt Ivarsson
Advokaten som skadevållare
- Svante O. Johansson
Bertil är sällan ute och cyklar, men ibland blir tåget försenat
- Jan Kleineman
Det allmännas ansvar för oaktsam felaktig information
- Anders Knutsson
Bertil och samerna
- Kai Krüger
Endrings- og tilleggsarbeider i entreprise- og fabrikasjonskontrakter
- Göran Lambertz och Ingemar Persson
Fråga Bertil
- Gertrud Lennander
Gåvoavsikt m.m.
- Eva Lindell-Frantz
Produktansvar avseende konsumenttjänst
- Stefan Lindskog
Straffliknande ekonomiska påföljder utom straffrätten
- Inge Lorange Backer
Samspillet mellom lovgivere og domstoler fra et norsk ståsted
- Marianne Lundius
Överläggning och återställning i Högsta domstolen
- Rose-Marie Lundström
Återförsäkring
- Amina Lundqvist, Magnus Medin och Dag Mattsson
Bertils lite okända lagstiftningsarbete
- Gabriel Michanek
Artskyddet, politiken och juridiken
- Kjell Å Modéer
Avtalslagen och socialstaten: Det svenska perspektivet
- Johan Munck
Riskberäkning och diskriminering
- Jori Munukka
Planlagstiftning som hävningsgrund i hyresförhållanden
- Marcus Radetzki
Några synpunkter på utformningen av entreprenad-allrisk-försäkringens felundantag
- Björn Sandvik
Köprättsligt ansvar och ansvar utom kontrakt
- Guðmundur Sigurðsson
Islandsk kompensasjonsrett ved arbeidsulykker
- Lena Sisula-Tulokas
Civilrättens splittring
- Anna Skarhed
Det allmännas skadeståndsansvar 1926–2016
- Jessika van der Sluijs
Hur påverkas direktkravsrätten av de nya preskriptions- och preklusionsreglerna i FAL?
- Kirsti Strøm Bull
Reineiernes ansvar for skade etter den norske reindriftsloven
- Erland Strömbäck
Skadeståndslagens födelse
- Harald Ullman
Ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden – då och nu
- Sven Unger
Om avtals slut
- Staffan Vängby
Om stenmurklor
- Fredrik Wersäll
Rättsbildning i särskilda domstolar
- Sammanställd av Rune Björk
Förteckning över Bertil Bengtssons juridiska skrifter 1993–2016
 
  © 2017 Jure AB