BRÅ Rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar
� En nationell kartläggning
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:6 Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar � En nationell kartläggning
Utgivningsår:2016
Omfång:136 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335624
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:6
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I alla storstadsområden, och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd som finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.

Inom ramen för studien har Brå samlat in ett omfattande material där avhopparverksamheter, kommuner, polis, kriminalvård och andra aktörer bidragit med kunskap. Även personer som själva har hoppat av har bidragit genom enkätsvar och intervjuer.

Den bild som ges är att avhopparna har behov av hjälp på en rad olika områden för att lyckas lämna de kriminella grupperingarna. Främst rör det sig om skydd och tät personlig stöttning för att på olika sätt kunna börja ett nytt liv. Det finns ett antal specifika avhopparverksamheter, främst i storstadsområdena, som har bred kompetens och erfarenhet av att stödja avhoppare.

Där finns också ofta en strukturerad samverkan med berörda myndigheter – vilket är en framgångsfaktor i arbetet. För dem som vill hoppa av från kriminella grupperingar i andra delar av landet kan det dock vara svårare att få tillgång till ett bra stöd. Där behöver myndigheterna utveckla både kompetens och samverkan.
 
  © 2017 Jure AB