Tidsbegränsade anställningar
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Tidsbegränsade anställningar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:201 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020202
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel.

I boken Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter på denna anställningsform. Särskild uppmärksamhet ägnas åt
- förutsättningarna för tidsbegränsade anställningar,
- hur avtal om tidsbegränsad anställning formuleras,
- företrädesrätt till återanställning,
- konvertering av tidsbegränsad anställning,
- skydd mot diskriminering, och
- upphörande av tidsbegränsad anställning.

Lagens konverteringsregler har ändrats från och med den 1 maj 2016.

I andra upplagan av Tidsbegränsade anställningar har samtliga kapitel uppdaterats.

Boken innehåller referenser till drygt 900 domar från Arbetsdomstolen.
 
  © 2017 Jure AB