Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar
   
 
Titel:Ds 2016:17 Otillåtna bosättningar
Utgivningsår:2016
Omfång:197 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244555
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2016:17
Ämnesord:Processrätt

Pris: 207 SEK exkl. moms

 

En markägare som vill få hjälp att flytta på en otillåten bosättning som har etablerats på hans eller hennes mark kan vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om särskild handräckning.

Det nuvarande regelverket är dock inte särskilt väl anpassat för att hantera de mycket stora otillåtna bosättningar som har etablerats i landet på senare år. I promemorian föreslås därför att det ska införas ett nytt förfarande vid särskild handräckning för att hantera dessa mål. Det nya förfarandet föreslås få benämningen avlägsnande.
 
  © 2017 Jure AB