SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation
   
 
Titel:SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation
Utgivningsår:2016
Omfång:330 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244579
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:40
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Konstaterar att den som deltar i en väpnad konflikt utomlands för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas i mycket stor utsträckning. Samtidigt finns det typer av deltagande som i dag inte är kriminaliserat. Exempel är materielvård, transport och underhåll eller matlagning som bidrar till organisationens förmåga att delta i en väpnad konflikt och begå allvarliga brott. Mot den bakgrunden lämnar utredningen förslag till en utvidgning av det straffbara området.

Utredningen föreslår bland annat följande:

- en ny straffbestämmelse om deltagande i stridsrelaterad verksamhet i en väpnad konflikt utomlands till stöd för en terroristorganisation
- en utvidgning av straffansvaret för resor i terrorismsyfte, finansiering av sådana resor och rekrytering till deltagande i stridsrelaterad verksamhet.
- en utvidgning av straffansvaret för olovlig värvning.
 
  © 2017 Jure AB