SOU 2016:49 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
   
 
Titel:SOU 2016:49 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
Utgivningsår:2016
Omfång:488 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244753
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:49
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 464 SEK exkl. moms

 

Sverige blir för varje år allt mer integrerat med omvärlden och produktionen genomgår en ständig internationalisering. Företag säljer i allt högre utsträckning varor och tjänster över nationsgränserna. Detta leder till ökad handel, produktivitet och tillväxt. Handel med varor och tjänster i digitala miljöer gör det möjligt för producenter i andra länder att direkt nå konsumenter i Sverige i närmast obegränsad utsträckning.

Utredningens uppdrag har därför varit att analysera förutsättningarna för, behovet och lämpligheten av utökad egen beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden som gäller sanktioner mot otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning samt förbud mot eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer. Utredningen föreslår att Konkurrensverket fortsätter att vara en enrådighetsmyndighet. Den interna organisationen bör vara en fråga för verket.
 
  © 2017 Jure AB