I forkant
� Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
   
 
Författare:Myhre Lie Elisabeth
Titel:I forkant � Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:335 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205476776
Ämnesord:Kriminologi , Utländsk rätt

Pris: 639 SEK exkl. moms

 

Forebygging av kriminalitet er et spennende, mangfoldig og utfordrende arbeid, som handler om å skape færre ofre, færre gjerningspersoner og færre pårørende. Det handler om å skape trygghet og redusere lidelse. Målet med denne boken er å inspirere både nåværende og fremtidige politibetjenter til å gå på jobben med en motivasjon om å forebygge kriminalitet.

- Hva er god forebyggende kommunikasjon?
- Hvordan skape motivasjon for endring hos de som begår kriminalitet?
- Hvordan trygge lokalsamfunnene?
- Hvilke straffereaksjoner forebygger kriminalitet?
- Hvordan samarbeide for å forebygge kriminalitet?
- Hvordan arbeide systematisk og kunnskapsbasert i det forebyggende arbeidet?
 
  © 2017 Jure AB