SOU 2016:53 Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
   
 
Titel:SOU 2016:53 Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton
Utgivningsår:2016
Omfång:857 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138244821
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2015 års betaltjänstutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:53
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 541 SEK exkl. moms

 

Några av kapitlen i utredningen behandlar:

- Tredjepartsbetaltjänstleverantörer
- Obehöriga transaktioner m.m.
- Tillträde till betalningssystem och till konton som hålls i ett kreditinstitut
- Avgifter för betaltjänster
- Operativa risker, säkerhetsrisker och autentisering
- Alternativ tvistlösning, sanktioner och tillsyn
 
  © 2017 Jure AB