BRÅ Rapport 2016:13 Otillåten påverkan mot myndighetspersoner
� En uppföljning
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:13 Otillåten påverkan mot myndighetspersoner � En uppföljning
Utgivningsår:2016
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335709
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:13
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 324 SEK exkl. moms

 

I denna rapport beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir.

Många myndighetspersoner fattar i sitt arbete beslut som är av stor betydelse för allmänheten, och som ibland är direkt livsavgörande för enskilda medborgare. Det gör att en del personer försöker påverka tjänstemännen att fatta felaktiga beslut eller att avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Dessa påverkansförsök sker i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden.

I denna rapport beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir. Rapporten bygger på drygt 45 500 enkätsvar och 140 intervjuer om utsatthet för otillåten påverkan. I undersökningen ingår tjänstemän på Arbetsförmedlingen, Sveriges Domstolar, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Justitiekanslern, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Åklagarmyndigheten, STs a-kassa, IF Metalls arbetslöshetskassa och nämndemän. Detta är både en uppföljning och en utvidgning av en tidigare studie från 2005 (Brå 2005:18).

Rapporten riktar sig i första hand till tjänstemän på de nyss nämnda organisationerna. Vår förhoppning är dock att den kommer att bidra med viktig kunskap om hot mot demokratin, och att resultatet är användbart för väsentligt fler än de undersökta myndigheterna.
 
  © 2017 Jure AB