BRÅ Rapport 2016:12 Kriminella nätverk och grupperingar
� Polisers bild av maktstrukturer och marknader
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:12 Kriminella nätverk och grupperingar � Polisers bild av maktstrukturer och marknader
Utgivningsår:2016
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335693
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:12
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.

Organiserad brottslighet är en term som används flitigt i den offentliga debatten. En del tänker då på nätverk som maffiaorganisationer, andra på mc-gäng eller på olika förortsgrupperingar. Vad gäller själva kriminaliteten är det vissa brottstyper som särskilt förknippas med sådan verksamhet, såsom utpressning, beskyddarverksamhet eller storskalig smuggling.

Bakom begreppet organiserad brottslighet ryms emellertid en rad olika typer av grupperingar och fenomen. I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – för det som i Sverige brukar räknas in i begreppet organiserad brottslighet. Utifrån ett sextiotal intervjuer med anställda inom polisen, och en genomgång av ett sextiotal underrättelserapporter, används begreppsapparaten för att beskriva polisers bild av fenomenet.
 
  © 2017 Jure AB