A Clean House?
� Studies of Corruption in Sweden
   
 
Författare:Bergh Andreas , Erlingsson Gissur Ó. , Sjölin Mats , Öhrvall Richard
Titel:A Clean House? � Studies of Corruption in Sweden
Utgivningsår:2016
Omfång:160 sid.
Förlag:Nordic Academic Press
ISBN:9789188168351
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 189 SEK exkl. moms

 

Enligt så gott som alla internationella rankningslistor över korruption är Sverige bland de minst korrupta länderna i världen, med få avslöjade fall. Men innebär det att det svenska samhället inte alls är drabbat?

Författarna till A Clean House? kastar med sin bok ljus över en ljusskygg verksamhet. Deras studie kombinerar aktuell forskning och egna empiriska undersökningar.

Vad vet vi om korruption i Sverige, och vad kan sägas om utvecklingen över tid? Bokens författare, med bakgrund i samhällsvetenskap och ekonomi, visar hur länder som ses som okorrupta kan ha specifika problem som inte bör underskattas eller ignoreras. Detta är den första djupgående studien på engelska av korruption i ett lågkorrupt, utvecklat välfärdsland.

Genom att peka på orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av korruption i lågkorrupta länder identifierar författarna faktorer som saknas i internationella undersökningar av korruption. De föreslår konstruktiva reformer som kan motverka de typer av korruption som förekommer i "hälsosamma" samhällen.
 
  © 2017 Jure AB