Trafikförfattningar 2016/17
   
 
Titel:Trafikförfattningar 2016/17
Utgivningsår:2016
Omfång:1044 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019541
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 1330 SEK exkl. moms

 

I årets utgåva av Trafikförfattningar, 2016/17, har ändringar skett i bl.a. lagen om vägtrafikregister, trafikförordningen, lagen om vägtrafikdefinitioner och taxitrafiklagen. Den senaste utkomna författningen som tagits med är SFS 2016:803 som är en ändring i bilskrotningsförordningen. Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av föregående utgåva av Trafikförfattningar markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB