Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder
� En kommentar
   
 
Författare:Friman Håkan , Wallentheim Ulf , Zetterstedt Joakim
Titel:Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder � En kommentar
Utgivningsår:2016
Omfång:539 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139114413
Typ av verk:Kommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 966 SEK exkl. moms

 

I boken kommenteras lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Frågor som aktualiseras vid överlämnande till Sverige behandlas i särskilda avsnitt i boken. I ett inledande avsnitt finns en översiktlig beskrivning av det straffrättsliga samarbetet, där centrala begrepp och frågeställningar förklaras. Framställningen vänder sig i första hand till praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor med anknytning till överlämnande till eller från Sverige, men den kan också i valda delar användas i undervisning som en introduktion till det straffrättsliga samarbetet.
 
  © 2017 Jure AB