Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 1
   
 
Titel:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2016-17 Nr 1
Anmärkning:För mer information om prenumerationen se JT-prenumeration eller JT-prenumeration+Inb årsvolym
Utgivningsår:2016
Omfång:291 sid.
Förlag:Jure
ISBN:JT161701
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet nr. 2016/17:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Innehåll:

Artikel
- Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet?
Ulrika Anderson, Linnea Wegerstad

- Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal
Niklas Arvidsson

- Meddelanderisk – förseningsrisk och bevisning i partskommunikation
Stina Bratt

- Väsentlig rubbning enligt AB 04
Anders Ingvarson, Marcus Utterström

Expertgranskad artikel
- De yttre gränserna för en transnationell solidaritet mellan EU:s medlemsstater
Jaan Paju

Rättsfall
- Befogat innehav av kniv
Andreas Anderberg

- Olovlig värdeöverföring och koncernbidrag i HD – mekanisk juridisk verkstad eller rättspolitisk designbyrå?
Jan Andersson

- Uppsägning genom konkludent handlande
Erika P Björkdahl

- HD om mäklarprovision
Magnus Melin

- Tredjemanspant och skuldsanering
Göran Millqvist

- Verkshöjd eller originalitet?
Per Jonas Nordell

- Resning vid uteblivet förhandsavgörande – nytt avsnitt i följetongen om HD och EU-rätten
Anna Wallerman

Skiljedomsrätt
- Hur bedöms svarandens invändningar vid tillämpning av påståendedoktrinen?
Lars Heuman

Recension
- Jonas Ekfeldt, Om informationstekniskt bevis (ak. avh.), Stockholms universitet 2016, 533 s.
Erik O. Wennerström

- Torkel Gregow, Samägd egendom. Innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område, Wolters Kluwer, Stockholm 2016, 222 s.
Margareta Brattström

- Jon Kihlman, CISG. En kommentar, Karnov Group 2015
Jan Ramberg

- Jessica Östberg, Styrelseledamöters lojalitetsplikt. Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter (ak. avh.), Jure, Stockholm 2016, 521 s.
Carl Svernlöv

Debatt
- Se men inte röra – om gränserna för gryningsräder
Fredrik Sjövall, Mårten Andersson

- Gränsdragningen mellan gärningsmannaskap och medverkan
Thommy Södergård Åkesson

- Myndighetstillsyn och myndighetsnormering vid suicidprevention
Lotta Vahlne Westerhäll
 
  © 2017 Jure AB