Brottsoffer
� rättsliga perspektiv
   
 
Författare:Granström Görel , Mannelqvist Ruth
Titel:Brottsoffer � rättsliga perspektiv
Utgivningsår:2016
Omfång:170 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144111643
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

Den som utsätts för brott och kommer i kontakt med rättsväsendet har ett antal rättigheter. Men hur regleras dessa, och vilka utmaningar finns för polis, åklagare och domstol när brottsoffrets rättigheter ska tillgodoses? Och hur ges brottsoffer upprättelse och gottgörelse? Den här antologin behandlar rättsliga perspektiv på brottsofferfrågor. I boken diskuteras olika aspekter på brottsoffers utsatthet och rättigheter. Det handlar om hur rättsprocessen ser ut, om att det finns olika brottsoffergrupper som har särskilda behov, som t.ex. barn eller offer för människo­handel, och att nya företeelser, som kränkningar på internet, ­ställer olika rättigheter mot varandra.

Boken synliggör och diskuterar de avvägningar som ligger ­bakom den rättsliga regleringen som berör brottsoffer. Det handlar om avvägningar som görs i lagen där såväl förövare som brottsoffer ska beaktas. Det handlar också om avvägningar mellan kraven på en effektiv rättstillämpning i domstolarna och brottsoffers behov av ett gott bemötande.

Brottsoffer – rättsliga perspektiv vänder sig till studenter inom juridik och polisutbildning, men passar även för kurser inom ­kriminologi och socialt arbete, samt till dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med rättsliga frågor kopplade till brottsoffer.
 
  © 2017 Jure AB