Konkurrensreglerna i klartext
   
 
Författare:Gustafsson Leif , Westin Jacob
Titel:Konkurrensreglerna i klartext
Utgivningsår:2016
Omfång:239 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019565
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 553 SEK exkl. moms

 

Konkurrensreglerna sätter upp spelreglerna för hur marknaden ska fungera. Överträdelser, avsiktliga såväl som oavsiktliga, kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Alla som bedriver kommersiell verksamhet bör därför ha kännedom om konkurrensrättens huvuddrag. Konkurrensrätten bygger på två tillsynes enkla och allmänt hållna förbud, men den praktiska tillämpningen är komplex. För att förstå reglerna måste man också förstå de bakomliggande principerna i ljuset av den rättspraxis som utvecklats av konkurrensmyndigheter och domstolar.

Konkurrensreglerna i klartext förklarar konkurrensrätten på ett överskådligt sätt och ger praktiska råd till företag som står inför konkurrensrättsliga frågeställningar. Den går igenom resonemangen och analyserar hur bestämmelserna tillämpas i praktiken. Boken riktar sig till alla som är aktiva i företagsledning, säljkår eller andra befattningar inom företag. Den är också lämplig för yrkesverksamma jurister eller för studenter.
 
  © 2017 Jure AB