Ärvdabalken - En kommentar Del II (18-25 kap.)
� Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.
   
 
Författare:Walin Gösta , Lind Göran
Titel:Ärvdabalken - En kommentar Del II (18-25 kap.) � Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:467 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139018629
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 1371 SEK exkl. moms

 

Den nya sjätte upplagan av denna klassiska kommentar analyserar ärvdabalkens regler om boutredning och arvskifte i ljuset av lagförarbeten, aktuell rättspraxis och doktrin.

Kommentaren behandlar även ärvdabalken närstående författningar som t.ex. de av äktenskapsbalkens regler som är tillämpliga på skiftesman och arvskifte, försäkringsavtalslagens bestämmelser om försäkringar med förmånstagarförordnanden, lagen om dödförklaring samt centrala regler i EU:s nya arvsförordning m.m.

En nyhet i förevarande upplaga är att ett stort antal rättsfall från hovrätterna och kammarrätterna har kommenterats, inte därför att de tillmätts betydelse som prejudikat utan därför att de kan illustrera behandlingen av en materiell eller processuell fråga.
 
  © 2017 Jure AB