En polismyndighet i tiden
� ett tiopunktsprogram för framtidens polis
   
 
Titel:En polismyndighet i tiden � ett tiopunktsprogram för framtidens polis
Utgivningsår:2016
Omfång:26 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236592
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige nr. 2016:3
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 70 SEK exkl. moms

 

I snart nio år har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bedrivit ett utvecklings- och påverkansarbete med syfte att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området.

I detta arbete är polisen en av de viktigaste aktörerna, vilket också är förklaringen till varför vi ägnat polisen så mycket uppmärksamhet.

Polisen har en nyckelroll i samhället, inte minst i orostider, för att ytterst skydda demokratin. Därför måste nu alla goda krafter mobiliseras för att säkerställa att brottsbekämpningen fungerar och att myndigheterna, och då särskilt polisen, har den förmåga som krävs för att klara av sitt arbete.

Denna rapport innehåller ett tiopunktsprogram med konkreta åtgärder som på kort respektive lång sikt krävs för att komma till rätta med de problem i form av minskad produktivitet och stor oro som finns inom Polismyndigheten.
 
  © 2017 Jure AB