Affärsjuridiska uppsatser 2016
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2016
Utgivningsår:2016
Omfång:376 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789858
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt

Pris: 449 SEK exkl. moms

 

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2016 har tilldelats:

- Meddelanderisk – Risken för försening och förvanskning av rättshandlingar/Stina Bratt
- How liability for intellectual property defects in computer software transactions affect an efficient allocation of resources. A journey in the protection, transaction, infringement and uncertainty of copyright protected software/Johan Corell
- Superförmånsrätten de lege lata. Avtalsrättsliga överväganden i ett insolvensrättsligt system?/Henrik Davidsson
 
  © 2017 Jure AB