Ds 2001:55 Ändringar i konsumentköplagen
� genomförande av EG:s konsumentköpsdirektiv
   
 
Titel:Ds 2001:55 Ändringar i konsumentköplagen � genomförande av EG:s konsumentköpsdirektiv
Anmärkning:EG-direktiv (1999/44/EG)
Utgivningsår:2001
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215497
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:55
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett genomförande av EG:s konsumentköpsdirektiv vilket innebär ändringar i konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och marknadsföringslagen som gäller bl.a. förfarandet vid reklamationer. Vidare föreslås det ändringar i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen som innebär att avtal om tillverkning av lösa saker uteslutande kommer att få sin reglering i konsumentköplagen.
 
  © 2017 Jure AB