Regler för advokatverksamhet
   
 
Titel:Regler för advokatverksamhet
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:137 sid.
Förlag:Sveriges Advokatsamfund
ISBN:9789163905940
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Processrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Advokatens verksamhet är reglerad i 8 kap. rättegångsbalken, som hänvisar till stadgarna
för Sveriges advokatsamfund och god advokatsed. I denna publikation har samlats de regelverk och bestämmelser som är mest grundläggande för advokatens verksamhet, såväl nationella som europeiska. Publikationen är tänkt att utgöra en lättillgänglig källa för information och stöd i advokatens dagliga arbete.
 
  © 2017 Jure AB