BRÅ Rapport 2016:20 Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden
� En kunskapsöversikt
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2016:20 Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden � En kunskapsöversikt
Utgivningsår:2016
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335730
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2016:20
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

I rapporten tas följande framgångsfaktorer upp:

- Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott begåtts, så kallade hot spots.
- Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med insatser av social karaktär.
- Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
- Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
- Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de boendes förtroende för polisen.

Förhoppningen är att rapporten kan vara användbar både för polisen och andra aktörer på lokal nivå och för beslutsfattare på regional och nationell nivå.
 
  © 2017 Jure AB