SOU 2016:89 För digitalisering i tiden
   
 
Titel:SOU 2016:89 För digitalisering i tiden
Utgivningsår:2016
Omfång:252 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245408
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitaliseringskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:89
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet. Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter. Det gör att arbete för att nå det it-politiska målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver ske inom varje politiskt sakområde och på varje ansvarsnivå i den offentliga styrkedjan. Mot bakgrund av sitt arbete under åren 2012–2016 lämnar Digitaliseringskommissionen följande rekommendationer:

- inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitalisering
- anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet
- stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används
- prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället
 
  © 2017 Jure AB