Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017
   
 
Titel:Brottsoffermyndighetens referatsamling 2017
Anmärkning:Kontakta Jure för stående order, telnr 08-6620080.
Utgivningsår:2016
Omfång:135 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789197920698
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt , Försäkringsrätt

SLUT på förlag

 

I en helt ny och omarbetad upplaga redovisar Brottsoffermyndigheten sin rättstillämpning vid ersättning för kränkning. Referatsamlingen innehåller skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott som är av skiftande svårighetsgrad. Upplagan är uppdaterad med ny praxis, till exempel de nya nivåerna för grov misshandel med allvarlig respektive livshotande skada. Den innehåller också utökad information om olika skadeståndsrättsliga frågor och om förutsättningar för brottsskadeersättning.
 
  © 2017 Jure AB