Den nya familjerätten
   
 
Författare:Eriksson Anders
Titel:Den nya familjerätten
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:138 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139208013
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

Hur sker en bodelning mellan makar? Vad innebär sambolagen? Hur ska arvet efter en avliden person fördelas? Vad krävs för att ett testamente ska gälla? Det är exempel på frågor som du får svar på i den här boken.

Äktenskaps-, sambo- och arvslagstiftningen har genomgått omfattande förändringar på senare år. Genom dessa reformer har det bildats en modern familjerätt på dessa rättsområden.

Den nya familjerätten är en bok som syftar till att ge läsaren grundläggande information om de regelsystem som gäller beträffande makars och sambors egendomsförhållanden, bodelning och arv. Även reglerna om testamente och om utredning av dödsbon tas upp. I boken har regelsystemets verkningar konkretiserats genom ett stort antal tillämpningsexempel. Boken innehåller också exempel på hur familjerättsliga handlingar kan se ut, t.ex. äktenskapsförord, testamente, bouppteckning och arvskifte.

Boken är en kortfattad introduktion i de nämnda rättsområdena och vänder sig till läsare som behöver skaffa sig grundläggande kunskaper om familjejuridik och till dem som arbetar med familjerättsliga frågor på t.ex. banker, advokatbyråer, socialkontor eller försäkringsbolag. Boken kan även användas som underlag för utbildning i familjerätt på grundläggande nivå.
 
  © 2017 Jure AB