Rättsfallsanalys för icke-jurister
� Analys, metod, beslut
   
 
Författare:Svensson Lupita
Titel:Rättsfallsanalys för icke-jurister � Analys, metod, beslut
Utgivningsår:2017
Omfång:133 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115410
Ämnesord:Allmän rättslära , Processrätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist. Syftet med den här boken är att ge icke-jurister en introduktion till att göra rättsfallsanalyser och stimulera till att låta detta bli en del av det vardagliga arbetet.

"Rättsfallsanalys för icke-jurister" går igenom rättsteknik på ett grundläggande sätt och beskriver hur en rättsfallsanalys genomförs. Vidare presenteras rättsligt material och rättskälleläran. Framställningen är konkret och praktisk och innehåller även exempel på rättsfall samt instruktioner för hur dessa kan analyseras.

Boken presenterar rättsfallsanalysen som verktyg för en säkrare och tydligare rättstillämpning för icke-jurister, som exempelvis socionomstudenter och yrkesverksamma. Att läsa och analysera rättsfall är en naturlig del i undervisningen men kan med fördel införas i det vardagliga arbetet vid exempelvis socialtjänstens myndighetsutövning.

Målet är att väcka nyfikenhet och inspiration att vilja arbeta med rättsfall för att på så sätt bli en bättre rättstillämpare.
 
  © 2017 Jure AB