BRÅ Rapport 2017:1 Nationella trygghetsundersökningen 2016
� Om utsatthet, otrygghet och förtroende
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2017:1 Nationella trygghetsundersökningen 2016 � Om utsatthet, otrygghet och förtroende
Utgivningsår:2017
Omfång:164 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335808
Serie:BRÅ-rapporter
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 264 SEK exkl. moms

 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2016 redovisas resultaten för den elfte undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

Underlaget utgörs av knappt 12 000 personer som genom telefonintervjuer och via enkäter svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. NTU belyser frågeställningar som: Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på om man bor i storstad eller på landsbygd? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för polisen?
 
  © 2017 Jure AB