BRÅ Rapport 2017:6 Att minska isolering i häkte
� Lägesbild och förslag
   
 
Titel:BRÅ Rapport 2017:6 Att minska isolering i häkte � Lägesbild och förslag
Utgivningsår:2017
Omfång:120 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789187335839
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2017:6
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I den här rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

Förhållandena i svenska häkten har under lång tid varit föremål för kritik från internationella människorättsorgan. Kritiken har bland annat berört de långa häktningstiderna och att många häktade åläggs restriktioner som innebär att de isoleras från omvärlden. Särskilt situationen för barn och unga i häkte har uppmärksammats, med krav på en mer human häktesvistelse än i dag. Kraven har dock hittills inte lett till någon betydande förändring, och regeringen har därför gett flera aktörer i uppdrag att se över situationen och föreslå åtgärder.

Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Brå fått av regeringen, inom ramen för denna satsning. I rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade. Med det som utgångspunkt föreslås konkreta åtgärder.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samt till andra berörda delar av rättsväsendet.
 
  © 2017 Jure AB