Skiljeförfarande
   
 
Författare:Hassler Åke , Cars Thorsten
Titel:Skiljeförfarande
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1989
Omfång:257 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9118972411
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Processrätt

Pris: 992 SEK exkl. moms

 

Boken har ett övervägande praktiskt syfte att tjäna som vägledning för dem som i olika sammanhang har att syssla med skiljetvister och skiljedom. Vidare är arbetet avsett att kunna användas i den juridiska undervisningen.

Boken har formen av en kommentar till lagtexten och är försedd med rättsfalls- och sakregister samt litteraturförteckning. Dessutom innehåller den exempel på skiljeklausuler och handlingar i skiljetvist.
 
  © 2017 Jure AB