Studiematerial för juridisk grundskurs
   
 
Författare:Grauers Folke , Martinson Claes
Titel:Studiematerial för juridisk grundskurs
Upplaga:20 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:337 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405732
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

Denna lärobok är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser på bland anna jurist- och ekonomiutbildningarna. Syftet med läroboken är att konkritisera och belysa det ofta invecklade och abstrakta kunskapsstoffet i lagtexter och läroböcker.

Läroboken innehåller introducerande texter till ett trettiotal rättsområden och grundläggande betydelse i juridiken, häribland civilrätt, straffrätt och processrätt. Den innehåller också illustrationer, skisser och exempel på juridiska dokument. För varje område finns övningsexempel, instuderingsexempel och diskussionsexempel. Exemplen ska användas som underlag i undervisningen på lärarledda kurser. Läroboken kan emellertid också fungera för den som på egen hand vill skaffa sig en introduktion i juridikens grundläggande delar. Eftersom boken omfattar illustrativa exempel på juridiska frågor som kan uppkomma, kan denna bok vara ett bra val för den som inte bara vill läsa utan också fundera själv.
 
  © 2017 Jure AB