Lagrådsremiss Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
   
 
Titel:Lagrådsremiss Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Utgivningsår:2017
Omfång:834 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:LR20170223
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 585 SEK exkl. moms

 

I lagrådsremissen föreslås att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB