Utlänningslagen
� med kommentarer
   
 
Författare:Wikrén Gerhard , Sandesjö Håkan
Titel:Utlänningslagen � med kommentarer
Upplaga:11 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:898 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115878
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 1114 SEK exkl. moms

 

Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas i
Sverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Lagens tillämpning regleras
närmare i utlänningsförordningen.

Innehållet i den elfte upplagan av boken är aktualiserat fram till den 1 juli
2017. Efter publiceringen av den tionde upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bland annat

• Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
• Genomförande av EU:s gränskodex
• Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Migrationsöverdomstolen har alltsedan 2006 meddelat ett stort antal vägledande avgöranden i mål enligt utlänningslagen. Dessa avgöranden redovisas fram till utgången av juni 2017. Vidare redovisas ett stort antal rättsfall från bland annat EU-domstolen och Europadomstolen. I boken kommenteras också några andra lagar som ansluter till utlänningslagen.
 
  © 2017 Jure AB