Brottsbalken En kommentar Del I (1-12 kap.)
� Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (HÄFTAD STUDENTUTGÅVA)
   
 
Författare: Leijonhufvud Madeleine , Träskman Per Ole , Wennberg Suzanne
Titel:Brottsbalken En kommentar Del I (1-12 kap.) � Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (HÄFTAD STUDENTUTGÅVA)
Anmärkning:Tidigare huvudförfattare var Lena Holmqvist. Studentutgåva 8.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:832 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139208402
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 728 SEK exkl. moms

 

Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.
I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2017 beaktats.
 
  © 2017 Jure AB