RH 2016
� samt register 2011-2016
   
 
Titel:RH 2016 � samt register 2011-2016
Utgivningsår:2017
Omfång:462 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138327012
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Rättsfall från hovrätterna
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 723 SEK exkl. moms

 

Referat av rättsfall i hovrätterna under 2016 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister.
 
  © 2017 Jure AB