Socialavgifter och skatteavdrag
� En praktisk vägledning
   
 
Författare:Blank Thörnroos Pia , Sindahl Mikael
Titel:Socialavgifter och skatteavdrag � En praktisk vägledning
Utgivningsår:2017
Omfång:213 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139115397
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 459 SEK exkl. moms

 

Denna bok kan användas av alla som vill ha grundläggande kunskaper gällande socialavgifter, skatteavdrag och F-skatt. Både nationella och internationella frågor inom området behandlas.

Boken inleds med en kort beskrivning av kopplingen mellan socialavgifter och socialförsäkring samt en sammanställning av de lagar som är tillämpliga vad gäller socialavgifter och skatteavdrag. Därefter följer en kort historisk beskrivning av socialavgiftsområdet för att därefter gå över i att behandla de olika områdena. Flera frågeställningar illustreras med exempel för att underlätta läsförståelsen.

Boken kan exempelvis användas av lönehandläggare på större företag och av konsulter men också i undervisning där avsikten är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ämnet.

I denna upplaga har lagändringar och rättsfall fram till och med 1 april 2017 beaktats.
 
  © 2017 Jure AB