SOU 2017:29 Brottsdatalag
   
 
Titel:SOU 2017:29 Brottsdatalag
Utgivningsår:2017
Omfång:837 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245903
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2017:29
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 731 SEK exkl. moms

 

Förslag om hur EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet ska genomföras i svensk rätt.

En konsekvens av reformen är att personuppgiftslagen kommer att upphävas och att all lagstiftning om personuppgiftsbehandling behöver ses över och anpassas.

Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bl.a. brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

Eftersom regleringen i förordningen inte omfattar det som regleras i direktivet är en viktig uppgift att genom den nya lagstiftningen avgränsa tillämpningsområdet i förhållande till förordningen.
 
  © 2017 Jure AB