SOU 2001:94 Kartellbekämpning 2
� Övriga frågor
   
 
Titel:SOU 2001:94 Kartellbekämpning 2 � Övriga frågor
Anmärkning:Slutbetänkande. Delbetänkande SOU 2001:74. Prop. 2001/02:167.
Utgivningsår:2001
Omfång:202 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138215659
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kartellbekämpningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2001:94
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 187 SEK exkl. moms

 

I sitt slutbetänkande behandlar kartellbekämpningsutredningen gällande rätt på området, frågor om utbrytning av företag, gemensam styrelserepresentation i konkurrerande företag samt små företag och den särskilda talerätten. Några lagstiftningsåtgärder föreslås ej i anledning av utredningens slutsatser.
 
  © 2017 Jure AB