Svensk avtalsrätt
   
 
Författare:Zetterström Stefan
Titel:Svensk avtalsrätt
Utgivningsår:2017
Omfång:124 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789988
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Svensk avtalsrätt är en lärobok främst avsedd för grundutbildningar i avtalsrätt, såväl inom högskolan som i privat regi. Boken kan dessutom med fördel användas av praktiker som vill få en strukturerad redogörelse för den allmänna avtalsrätten och dess närliggande frågor.

Bokens innehåll ger en bred inblick i den allmänna avtalsrätten, med praktiska exempel och hänvisningar till rättsfall. Läsaren får god kännedom om hur avtal kommer till stånd i olika sammanhang dels enligt avtalslagens regler, dels enligt regler utanför avtalslagens område. Avtal sluts för olika ändamål, och detta har beaktats av författaren. Boken innehåller dessutom redogörelser för olika mellanmanssituationer samt avtals och andra rättshandlingars ogiltighet. Andra delar som läsaren får bekanta sig med är principer och metoder för avtalstolkning och ett avsnitt om avtalsbrott.
 
  © 2017 Jure AB