Modern affärsrätt
� En antologi
   
 
Författare:Flodgren Boel , Nyström Birgitta , Arvidsson Niklas
Titel:Modern affärsrätt � En antologi
Utgivningsår:2017
Omfång:342 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139020370
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , IT-rätt , Marknadsrätt

Pris: 474 SEK exkl. moms

 

I denna bok presenteras sexton uppsatser som belyser centrala och aktuella affärsrättsliga frågor. Efter ett fylligt introduktionskapitel följer uppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrning över internet, delningsplattformar, avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster, marknadsföring, kommersiella truster, övergång av verksamheter, processuella överenskommelser, vindikation och separation.

Författarna är alla forskare och lärare vid den handelsrättsliga och den juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Boken avser att vara av betydelse för det praktiska rättslivet men också att ge bidrag till den vetenskapliga diskussionen och undervisningen på affärsrättens område.

Innehåll:

- Förord

- Introduktion
Boel Flodgren Niklas Arvidsson och Birgitta Nyström

- Affärsrätten i centrum
Boel Flodgren

- En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag
Johan Adestam

- Avtalade ansvarsbegränsningar
Niklas Arvidsson

- Något om avtalsstatutets roll för fastställande av uppfyllelseort enligt Bryssel 1a-förordningens artikel 7(1)(b)
Michael Bogdan

- Näthandel med alkohol - lagligt eller olagligt?
Jörgen Hettne

- Några ansvarsfrågor vid uthyrning av lös sak över internet
Eva Lindell-Frantz

- Förutsättningar för vindikation och separation när egendom förlorats genom brott
Patrik Lindskoug

- Avtalsrättslig bundenhet av processuella överenskommelser
Lotta Maunsbach

- Om internationella kontrakt och illusorisk avtalsfrihet
Ulf Maunsbach

- Några aktuella arbetsrättsliga frågor i samband med övergång av verksamhet
Birgitta Nyström

- Kommersiella truster - ett oumbärligt verktyg i affärslivet
Katarina Olsson

- Funktionsbrist i småhusentreprenad
Niklas Arvidsson och Per Samuelsson

- Bevisbörda och beviskrav avseende pris för konsumenttjänster
Ola Svensson

- Marknadsföring och yttrandefrihet i näringsverksamhet
Ulrika Wennersten

- Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin - en utmaning för kollektivavtalsmodellen
Annamaria Westregård

- Föfattarpresentationer
 
  © 2017 Jure AB