Internet Access Providers and Aspects on Cache Copying and Liability from a Copyright Perspective
   
 
Författare:Kindhult Urban
Titel:Internet Access Providers and Aspects on Cache Copying and Liability from a Copyright Perspective
Utgivningsår:2001
Omfång:89 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231343
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 110
Ämnesord:Immaterialrätt , IT-rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB