Brottsligheten och samhället
   
 
Författare:Sarnecki Jerzy
Titel:Brottsligheten och samhället
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:216 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144115528
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Vad orsakar brott? Hur studerar man brottslighet? Hur reagerar samhället på brott? Detta är några av kriminologins mest centrala frågeställningar och fokus för denna kortfattade introduktion till kriminologi, som diskuterar brottslighetens orsaker ur ett samhällsperspektiv. I denna bok ges en översikt över de viktigaste kriminologiska teorierna om orsaker till brottslighet och om åtgärder mot brott, samt en genomgång de metoder med vilka man kan mäta brottslighetens omfattning och karaktär.I denna andra upplaga har innehållet uppdaterats med ny forskning och aktuella kriminalpolitiska händelser. Ett nytt kapitel om biologiska och psykologiska orsaker till brott har lagts till, och kapitlet om samhällets reaktion på brott har utvecklats.Brottsligheten och samhället är i huvudsak en förkortad version av författarens mer omfattande bok Introduktion till kriminologi, men innehåller även nyskrivet material. Boken lämpar sig för kurser där kriminologi behandlas, exempelvis på juristprogrammens kurser i straffrätt, men också för introducerande kurser i kriminologi.
 
  © 2017 Jure AB