Ds 2017:25 Nya ungdomspåföljder
   
 
Titel:Ds 2017:25 Nya ungdomspåföljder
Utgivningsår:2017
Omfång:187 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246399
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:25
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att det införs två nya påföljder för unga lagöverträdare: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Förslagen bygger på Påföljdsutredningens överväganden och förslag om kontaktskyldighet för unga och ungdomsövervakning (se utredningens betänkande Nya påföljder, SOU 2012:34).

De föreslagna påföljderna ska avhjälpa brister och täcka upp luckor i det nuvarande påföljdssystemet. Syftet är att det för en person under 18 år i princip alltid ska finnas en tillämplig ungdomspåföljd som är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens allvar och den unges tidigare brottslighet. Därmed ska vuxenpåföljder och höga bötesstraff kunna undvikas.
 
  © 2017 Jure AB