Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
   
 
Titel:Ds 2017:31 Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling
Utgivningsår:2017
Omfång:50 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246511
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:31
Ämnesord:Marknadsrätt , IT-rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag om elektroniska fakturor vid
offentlig upphandling. Lagen genomför EU-direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som kommer att tas fram enligt direktivet. I promemorian föreslås även att en bestämmelse införs som innebär att de fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Vidare föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer vid vite får förelägga en leverantör att de fakturor som leverantören utfärdar, och som omfattas av bestämmelserna i den föreslagna lagen, ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.

Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB