Ds. 2017:32 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster - Kontrollstation 2016
   
 
Titel:Ds. 2017:32 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster - Kontrollstation 2016
Utgivningsår:2017
Omfång:72 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138246528
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2017:32
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

Miljömålen ska nås. Detta är en gemensam uppgift för hela regeringen. Genomförande av nödvändiga insatser måste fortsatt integreras i de politikområden och utgiftsområden där drivkrafterna och lösningarna på miljöproblemen finns. Miljömålen är en viktig utgångspunkt i det nationella genomförandet av Agenda 2030. Regeringen redovisar resultatet av kontrollstation 2016 om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringen redogör för de insatser som har vidtagits för att nå etappmålen och utvärderar insatserna.

Arbetet med att nå miljömålen ska intensifieras och allt fler aktörer i samhället ska involveras i olika typer av miljöarbete. Initiativ som bidrar till att nå målen har tagits på alla nivåer i samhället och nya satsningar och styrmedel är på plats. Samtidigt finns stora behov av ytterligare åtgärder för att ställa om samhället och närma oss målen.

Det är nödvändigt med fortsatt arbete för att nå miljömålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kontrollstation 2016 visar att viktiga insatser för att nå målen har genomförts och pågår, men att kompletterande insatser är nödvändiga för att nå etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Utöver dessa etappmål avser regeringen att återkomma i fråga om att ta fram ytterligare etappmål och genomföra insatser för att nå miljömålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 
  © 2017 Jure AB