Medicinsk dokumentation
� Om journalföring och personuppgifter inom hälso- och sjukvård
   
 
Författare:Fröberg Ulf H.
Titel:Medicinsk dokumentation � Om journalföring och personuppgifter inom hälso- och sjukvård
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2017
Omfång:301 sid.
Förlag:Institutet för medicinsk rätt
ISBN:9789178642396
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 395 SEK exkl. moms

 

Den nya upplagan av Medicinsk Dokumentation innehåller nya författningar och de senaste författningsändringarna, såsom t.ex. införandet av nya HSLF-FS 2016:40 som ersätter den tidigare SOSFS 2008:14. Den nya föreskriften medför bl.a. en skärpning av vårdgivarens ansvar att kontrollera och säkerställa kvaliteten i journalföringen.

I boken redovisas också en handfull representativa tillsynsärenden för att illustrera och skapa större förståelse för tillsynsprocessen.
Sedan den förra upplagan innehåller boken också ett diskuterande kapitel tillägnat olika yrkesgruppers skyldigheter kopplade till dokumentationen.

- Tolfte upplagan, uppdaterad och omarbetad
- Fullständig lagtext och kommentarer från förarbeten
- Index för att lätt hitta rätt i lagtexten
- Ännu fler exemplifierande tillsynsrapporter
 
  © 2017 Jure AB